Realizacje

Malarnia kołpaków.

Kabino suszarka

Malarnia wałków transportowych do przenośników

Suszarka komorowa konwekcyjna

Suszarka komorowa konwekcyjna z samojezdnym wózkiem szynowym